Je vaše Rozhodnutí o výši důchodu správné?

Uvažovali či přemýšleli jste někdy o tom, že by Rozhodnutí o přiznání Vašeho důchodu z České správy sociálního zabezpečení v Praze 5, Křížová 25, nemuselo být správné ? Uvažovali či přemýšleli jste někdy o tom, že by výše Vašeho důchodu mohla být jiná, vyšší ?

Chcete-li mít jistotu, že Váš důchod je skutečně ve správné výši, máte možnost si nechat zkontrolovat již vydané Rozhodnutí z ČSSZ. Není rozhodující, zda se jedná o Rozhodnutí nové, či Rozhodnutí vydané již před několika lety. Ke kontrole správnosti je třeba předložit Vaše původní Rozhodnutí o přiznání důchodu vč. Osobního listu důchodového pojištění. Pokud bude při kontrole zjištěna chyba (ve většině případů se jedná o chybný zápočet pojištěné doby, ovšem může se jednat i o další nesrovnalosti), zpracuji Vám správný výpočet důchodu a zpracuji Vám – pokud ještě neuplynula 30 denní lhůta od doručení Rozhodnutí – žádost pro zahájení tzv. námitkového řízení pro ČSSZ. Pokud již máte Rozhodnutí déle (i několik let), zpracuji Vám tzv. podnět k přezkoumání Rozhodnutí ČSSZ.