Chcete znát výši svého budoucího důchodu?

peníze

Máte možnost si nechat vypočítat Váš budoucí starobní důchod – jak řádný, tak i předčasný. Dozvíte se, kdy je nejvýhodnější doba odchodu do starobního důchodu, neboť při výpočtu důchodů je velmi důležité znát veškerou pojištěnou dobu od ukončení povinné školní docházky až do data vzniku nároku na Váš starobní důchod, případně do data odchodu do předčasného starobního důchodu. Samozřejmě je možné provést i výpočty důchodů invalidních - I., II. a III. stupeň (dříve plné invalidní a částečné invalidní), vdovských, vdoveckých i sirotčích.

Pojištěná doba

Pojištěná doba v kalendářních dnech (vč. studia, učení, mateřské dovolené, základní vojenské služby, evidence na Úřadu práce atd.) se sečte za celý průběh života od prvního vstupu na studia, učení či do pracovního poměru po skončení povinné školní docházky (základní školy) a vydělí se 365. Takto vypočtená pojištěná doba do data vzniku nároku na starobní důchod (nebo do data odchodu do předčasného starobního důchodu) se hodnotí pouze za celé kalendářní roky. Je třeba též znát, že důchody a jejich výpočty, se řídí mj. zákonem č. 155/1995 Sb, o důchodovém pojištění v platném znění.

Doba studia apod.

Je důležité vědět, že např. doba studia po 18. roce věku se hodnotí pouze z 80%, totéž nemoc v tzv. ochranné lhůtě (po ukončení pracovního poměru), stejně tak i evidence na Úřadu práce apod. Je velice důležité pro důchody a jejich výpočty tuto pojištěnou dobu přesně znát, umět ji vypočítat, případně si ji nechat zkontrolovat. Přehled o pojištěných dobách získáte na České správě sociálního zabezpečení (ČSSZ) v Praze 5, Křížová 25, buď na počkání při osobní návštěvě Informační kanceláře ČSSZ, kde po předložení občanského průkazu získáte evidenční listy od Vašich 14, 15 či 16 roků (od ukončení povinné školní docházky) do konce předchozího kalendářního roku, nebo na základě písemné žádosti o tzv. Informativní osobní list důchodového pojištění. Z kontroly přehledu pojištěné doby (evidenční listy) nebo z Informativního osobního listu důchodového pojištění lze snadno zjistit, zda máte vše řádně doložené (pojištěné), příp. máte možnost si obstarat potvrzení o chybějící době. Pak je vše připravené a důchod Vám mohu vypočítat s přesností na 1 korunu.

Domluvte si schůzku

Máte-li již tyto podklady, zavolejte na telefon 724 237 528 nebo pište na E-mail: Helena.Bajerova@seznam.cz a domluvíme si schůzku – jste-li z Prahy. Nejste-li z Prahy, učiňte totéž a domluvíme se jinak.