Informace pro absolventy 9. třídy základní školy

Pokud jste absolvovali v letech 1959/1960 a 1960/1961 nepovinnou 9. třídu základní školy a nemáte tento rok započten do pojištěné doby ve výpočtu Vašeho důchodu, lze vše napravit.
Je třeba podat žádost o dodatečný zápočet tohoto roku do pojištění a o přepočet Vašeho důchodu vč. příslušného doplatku. Váš starobní či invalidní důchod bude navýšen o 1,5% výpočtového základu, což činí v průměru cca 200,- Kč měsíčně (dle průměrného výdělku – výpočtového základu, ze kterého Vám byl důchod vypočten). Na doplatek máte nárok až 5 roků zpětně. Pokud máte zájem o vyhotovení žádosti na Českou správu sociálního zabezpečení (příp. na orgán sociálního zabezpečení ministerstva vnitra, obrany nebo spravedlnosti), napište na E-mail: Helena.Bajerova@seznam.cz nebo volejte na telefon 724 237 528.